GIỚI THIỆU RƯỢU NGÔ MEN LÁ BẮC MÊ

Rượu ngô men lá Bắc Mê đóng chai thủy tinh 500 ml, sau đó đóng hộp giấy 12 chai.

Công ty TNHH Cát Thành được thành lập từ ngày 21/2/2004 tại Tổ 8 thị trấn Vị Xuyên – Vị Xuyên – Hà Giang. với 02 thành viên, được kiện toàn lại vào ngày 26/01/2018 với 02 thành viên. Sự hình thành Công ty do ông Trần Quý Bình lập nên, tận dụng những sản phẩm rượu sẵn có của địa phương cùng đóng góp cổ phần với Công ty để xây dựng thương hiệu rượu ngô men lá Bắc Mê, khi đó Giám đốc Công ty là ông Trần Quý Bình cùng các thành viên và các hộ dân nấu rượu bằng men lá cung cấp tại huyện Bắc Mê.

Với sản phẩm rượu là nguồn thu chủ yếu của người dân huyện Bắc Mê trong những năm trước đây khi chưa thành lập Công ty. Với quy mô chủ yếu là hộ gia đình tự nấu, hiện trạng buôn bán nhỏ lẻ, khó khăn về địa lý thị trường tiêu thụ, với sản phẩm rượu thơm ngon được ủ nấu từ ngô tẻ và nguồn nước từ khe núi đá với độ dốc cao đã tạo một hương vị đặc trưng riêng có của địa phương. Xuất phát từ tình hình và điều kiện trên, Công ty đã hình thành nên ý tưởng hình thức góp vốn cổ phần với mục đích chuyên sản xuất men từ các lá cây thuốc quý hiếm cung cấp cho các hộ gia đình nấu rượu và thu mua chưng cất lại, đóng chai và xuất bán ra thị trường.

Công ty TNHH Cát Thành không chỉ là đầu mối giúp tiêu thụ sản phẩm của các hộ gia đình còn hình thành nên chuỗi giá trị sản phẩm có thương hiệu của địa phương. Hình thành vùng có chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp bảo vệ thương hiệu sản phẩm rượu mà còn bảo vệ sản phẩm chung của toàn huyện.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

CHỨNG NHẬN